Iedere dag neem jij besluiten die passen binnen de regels voor de fysieke leefomgeving. Dat doe je in overleg met burgers en andere stakeholders in het veld. Binnen een gemeente of omgevingsdienst.

Focus op de inhoud

Als senior adviseur bouw- en woningtoezicht focus jij je graag volledig op de inhoud van jouw vakgebied. Want daar kun jij impact maken. Wij van Flexwise snappen dat. Daarom regelen wij alle zaken eromheen voor jou en bieden we je een vaste aanstelling. Want bij ons draait het om jouw welzijn.

Functies

Vergunningverlener

Als Wabo vergunningverlener ken jij de wet- en regelgeving van binnen en van buiten. Je weet precies hoe je die moet toepassen in je werk. Samen met anderen beoordeel jij of een aanvraag voldoet. Zo niet, dan geef jij aan welke aanpassingen nodig zijn.

Toezichthouder

Het handhavingsbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma van een gemeente voer jij uit. Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor het toezicht op verleende omgevingsverguninngen. Daarnaast geef je voorlichting aan burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

Constructeur

Bij een verzoek om een Wabo omgevingsvergunning beoordeel jij op basis van het bouwbesluit de constructietekeningen en berekeningen. Je toetst de plannen op constructieve veiligheid en bruikbaarheid. Daarnaast adviseer je regelmatig collega’s.
Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2023 nemen private marktpartijen een groot deel van het werk over van gemeenten en omgevingsdiensten. Dit betekent niet dat de vraag naar constructeurs bij overheden volledig verdwijnt. Wel verwachten we dat functies een andere invulling krijgen.

Kunnen wij ook iets voor jou betekenen?

We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende kennismaking. Bel, mail of app Rik van der Helm, vakgroepmanager Bouw- en woningtoezicht.

Rik van der Helm

Bouw- en woningtoezicht

Andere vakgroepen

Juristen bestuursrecht

Als senior jurist bestuursrecht weet jij als geen ander wat kritische burgers en bedrijven verwachten van een gemeente.

Vragen? Neem contact op met Andrew Thomas

Ruimtelijke ordening

Bij iedere gemeente kun jij als senior adviseur binnen het ruimtelijk domein gelijk van start.

Vragen? Neem contact op met Mustafa Kandouli

Sociaal domein

Als senior heb jij een duidelijke visie op alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Vragen? Neem contact op met Jeroen Preuninger