Met jouw jarenlange werkervaring ben je een aanwinst voor iedere gemeente. Je weet hoe je burgers en bedrijven betrekt bij vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zo kom jij samen met inwoners tot de beste juridische oplossing.

Focus op de inhoud

Jij richt je graag volledig op de inhoud van jouw vakgebied. Want daar kun jij impact maken. Wij van Flexwise snappen dat. Daarom regelen wij alle zaken eromheen voor jou. Want bij ons draait het om jouw welzijn.

Functies

Jurist vergunningen & bouw (Wabo)

Binnen een gemeente of omgevingsdienst ben jij verantwoordelijk voor de handhaving van bouw, wonen, milieu en brandpreventie. Je signaleert veranderingen in wet- en regelgeving en vertaalt deze veranderingen naar lokale regelgeving en procedures.

Jurist VTH

Je biedt juridische ondersteuning en advies aan collega’s op het gebied van handhaving en vergunningverlening (Wabo, APV en bijzondere wetten). Daarnaast bereid je de bestuurlijke besluitvorming voor en stel je beschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen en handhavingsbesluiten op. Ook vertegenwoordig je het bestuur in bezwaarprocedures.

Jurist handhaving openbare orde

Op basis van bestuurlijke rapportages van de politie adviseer jij het College van B&W over openbare orde en veiligheid. Daarnaast onderzoek je oplossingen voor burgers die bezwaarmaken op het gebied van OOV. Jij vertegenwoordigt de gemeente bij de bezwaarcommissie en/of de rechtbank.

Jurist APV en bijzondere wetten

Als casemanager ben je aanspreekpunt voor collega’s, burgers, ondernemers en politie op het gebied van APV en bijzondere wetten. Je houdt je onder andere bezig met aanvragen van (complexe) vergunningen voor evenementen en de Drank- en Horecawet. Daarnaast verstrek je informatie over wet- en regelgeving en procedures. Ook kom je met voorstellen hoe procedures verbeterd kunnen worden en met input voor nieuw beleid.

Jurist bezwaar en beroep

Jij behandelt bezwaar- en beroepszaken van begin tot eind. Daarnaast bel je als behandelaar met degene die bezwaar aantekent. Samen zoek je naar oplossingen voor een geschil buiten de formele, juridische weg.

Secretaris bezwarencommissie

Als secretaris bezwarencommissie behandel je bezwaarschriften inhoudelijk en procedureel. Daarnaast adviseer je collega’s met algemene juridische vragen.

Juristen van Flexwise worden onder meer gewaardeerd om hun beleidsmatige kwaliteiten. Daarom dragen zij regelmatig bij aan nieuw of aangescherpt beleid.

Kunnen wij ook iets voor jou betekenen?

We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende kennismaking. Bel, mail of app Andrew Thomas, vakgroepmanager Juristen bestuursrecht.

Andrew Thomas

Juristen bestuursrecht

Andere vakgebieden

Ruimtelijke ordening

Bij iedere gemeente kun jij als senior adviseur binnen het ruimtelijk domein gelijk van start.

Vragen? Neem contact op met Mustafa Kandouli

Sociaal domein

Als senior heb jij een duidelijke visie op alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Vragen? Neem contact op met Jeroen Preuninger

Bouw- en woningtoezicht

De invoering van de Omgevingswet in 2024 heeft grote invloed op jouw agenda als senior adviseur bouw- en woningtoezicht.

Vragen? Neem contact op met Rik van der Helm