“Persoonlijke benadering staat voorop”

“Na vier jaar Flexwise kan ik zeggen: ze doen wat ze beloven. Informeel contact, oprechte aandacht voor medewerkers en alle faciliteiten die je als professional nodig hebt”, vertelt Herald Hop, jurist omgevingsrecht.

“Mijn ervaring met detacheringsbureaus is dat ze vaak een sleepnet uitgooien en dan maar kijken welke vis erin belandt”, vertelt Herald Hop. “Bij Flexwise vissen ze gericht met een hengel. André had zich bij ons kennismakingsgesprek duidelijk voorbereid op wie ik ben. Onder meer door navraag te doen bij mensen die mij kennen. Dat gaf direct een goed gevoel. Toen ik vervolgens dezelfde dag nog een mooi aanbod kreeg, heb ik de knoop snel doorgehakt.”

Flexwise biedt maatwerk

Die persoonlijke benadering bij de kennismaking ervaart Herald nog steeds in het contact met de “mannen van kantoor”. Ook met vakgroepmanager Andrew. “Bij de start vroeg hij hoe ik onze samenwerking voor me zag. De wensen kunnen hierin natuurlijk per collega verschillen. Ik heb geen behoefte aan wekelijks contact, maar als er wat is wil ik snel kunnen schakelen. Andrew zoekt mij zo eens in de drie maanden op om samen te lunchen. Dan praten we bij over het werk, de toekomstplannen en ook over hoe het privé gaat. Als er tussentijds iets is, dan bel of app ik en krijg ik doorgaans binnen 5 minuten reactie. We hebben verder gelukkig geen verplichte borrels of bijeenkomsten. Er worden wel regelmatig kennisbijeenkomsten en leuke uitjes aangeboden. Dat vind ik waardevol, omdat je dan je collega’s treft.”

“We zijn allemaal pragmatische professionals”

Zijn collega’s van Flexwise omschrijft Herald als “professioneel en pragmatisch”. “De basis van ons werk is natuurlijk onze vakkennis. Maar juist als die goed op orde is, kun je ook pragmatisch adviseren. Dat wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd. Daarnaast kunnen we duidelijk communiceren en onszelf ook goed introduceren. Dat maakt dat we gemakkelijk onze weg vinden bij opdrachtgevers.”

Inmiddels weet Herald dat hij graag langere tijd voor een opdrachtgever werkt. “Meestal start een opdracht voor een periode van een half jaar, maar tot op heden wilden mijn opdrachtgevers altijd meerdere malen verlengen. Opdrachten die wat langer lopen vind ik prettig. Bestuursrechtelijke procedures kennen nu eenmaal lange doorlooptijden. Dus als je echt van betekenis wilt zijn, is een opdracht van een half jaar tot een jaar al snel te kort. Uiteraard zie ik het ook als een compliment dat opdrachtgevers me graag langer willen houden. Het mooiste is als ik zelf kan bepalen dat het tijd is voor een nieuwe opdracht. Als ik dat aangeef bij Andrew, dan gaat hij aan de slag om iets nieuws te vinden.”

Opdrachtgevers met eigen karakter

Het leuke aan wisselende opdrachtgevers door het land is dat elk gebied zijn eigen karakter en complexiteiten kent, vindt Herald. “Ik woon op de Veluwe, maar werk op dit moment onder de rook van Schiphol. De aanwezigheid van zo’n luchthaven brengt allerlei regelgeving met zich mee die doorwerkt in zowel kleine als grote bouwprojecten. Daar had ik niet eerder mee te maken gehad en het is interessant om je daarin te verdiepen.”

“Gemeenten hebben behoefte aan een oplossingsgerichte blik”

Ook heeft zijn vak tegenwoordig meer raakvlak met actuele ontwikkelingen. “Je merkt dat burgers steeds beter op de hoogte zijn, bijvoorbeeld over een onderwerp als stikstofregelgeving. Het contact wordt daardoor gelijkwaardiger en dat vind ik uitdagend. Soms is het lastig om uit te leggen dat we in Nederland woningnood hebben, maar een bouwinitiatief vanwege bepaalde regelgeving toch wordt afgekeurd. Het is de kunst om de verschillende belangen goed uit te leggen aan betrokken partijen en met een oplossingsgerichte blik naar knelpunten te kijken. Dat is wel wat gemeenten in mijn ogen nu extra nodig hebben om maatschappelijke opgaven aan te kunnen.”

Onderlinge betrokkenheid

Toen Herald vier jaar geleden begon als jurist omgevingsrecht, had hij vijf collega’s binnen de vakgroep Juristen. Inmiddels is dit aantal flink gegroeid. “Ik kijk uit naar de eerstvolgende bijeenkomst om de nieuwe collega’s te ontmoeten. Enkele collega’s spreek ik vaker, bijvoorbeeld om inhoudelijk te sparren. Ik vind het prettig dat de vakgroepen niet te groot zijn, zodat we onderling betrokken blijven.”

Leuke uitjes

“Juist omdat we elkaar als collega’s niet vaak zien, wordt er extra aandacht besteed aan de invulling van de uitjes. Die zijn altijd goed geregeld”, vindt Herald. “Met als hoogtepunt het eindejaarsfeest. Daarbij zijn partners ook welkom en wordt altijd de gelegenheid geboden om te overnachten. Helaas heb ik vanwege corona nog niet heel veel edities mee kunnen maken. Maar de uitnodiging voor het aankomende feest belooft weer veel goeds.”

Kunnen wij ook iets voor jou betekenen?

We komen graag bij je langs om geheel vrijblijvend kennis te maken. Bel of mail Andrew Thomas, vakgroepmanager Juristen. 

Andrew Thomas

Juristen bestuursrecht