“Bij Flexwise doen we het samen”

“Ik zie vaak mogelijkheden om te professionaliseren. Bij Flexwise krijg ik opdrachten die daarbij passen”, vertelt Sonja Aleman, juridisch adviseur bouw en woningtoezicht.

“Hoe is het om op zoveel plekken te komen? Die vraag hield me bezig toen ik gedetacheerde collega’s kreeg bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ik realiseerde me: zij hebben al op zoveel plekken gewerkt en ik pas op twee. Ik ben nog best jong, dus ik wil ook bij meer organisaties ervaring opdoen”, aldus Sonja.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is voor Sonja heel belangrijk in haar werk. “Ik wil opleidingen volgen, nieuwe plekken zien, variëren in opdrachten, kortom: mezelf volop ontwikkelen. Daarom maakte ik de overstap naar een detacheringsbureau. In de detachering deed ik in korte tijd veel ervaring op bij leuke opdrachtgevers. Toch heb ik de overstap naar Flexwise gemaakt, omdat zij heel goed luisteren naar de behoeften van mij als adviseur. Al bij de eerste kennismaking benaderde André mij als een collega. Hij vroeg wat ik wilde en zei: bij Flexwise doen we het samen. Dit kunnen we voor je betekenen, maar wat wil jij graag?”

Sonja kreeg tijdens het eerste gesprek al een goed gevoel. “André straalde uit: wij zien iets in jou en daar gaan we samen het beste uit halen. Hij zei letterlijk: ‘wij zijn er om jou te faciliteren’ en daarmee liet hij blijken dat hij het oprecht belangrijk vindt dat ik me prettig voel. Dat was voor mij de omgekeerde wereld.”

“De eerste drie kwartier hadden we het alleen maar over voetbal”

Ook het contact met Andrew, vakgroepmanager van de juristen, ervaart Sonja als erg prettig. “Ons kennismakingsgesprek was ook zijn eerste werkdag bij Flexwise. En ik was de eerste jurist, die door hem werd aangenomen. Bij het kennismakingsgesprek hadden we het de eerste drie kwartier alleen maar over voetbal, een gezamenlijke passie. Daarna pas over wie ik ben, wie Flexwise is en wat we voor elkaar konden betekenen. Ze vinden het belangrijk om je ook persoonlijk goed te leren kennen, zodat ze de juiste opdrachten selecteren. Ze vragen eerst: ‘waar zou je willen werken?’ Van daaruit gaan ze zoeken.”

Werken in haar geboorteplaats

Sonja werkt nu in de plaats waar ze is geboren en getogen: Vlaardingen. “Het is een gemeente, waar je als adviseur stevig in je schoenen moet staan. De bestuurders hebben grote ambities, die soms lastig te combineren zijn. Zo wil Vlaardingen vanwege de woningnood meer huizen bouwen, maar ook duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen en snel bouwen staan vaak haaks op elkaar. Daarnaast is de ruimte beperkt en wil Vlaardingen ook groen behouden. Bouwen in de hoogte zou dan een oplossing kunnen zijn, maar een gedeelte van Vlaardingen is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Bij al deze afweging van belangen spelen ook bestemmingsplannen, ruimtelijke regels en geluidsnormen een grote rol. Voorgangers van mij gingen in de pas lopen, maar je moet in zo’n politiek-bestuurlijke omgeving juist voor je mening durven uitkomen. Het is aan ons als juristen om alle belangen integraal af te wegen. Dat vind ik de mooie uitdaging in mijn werk.”

Inmiddels werkt Sonja alweer twee jaar voor de gemeente Vlaardingen. “Het viel me op dat voor de ambities van wethouders en raadsleden nog beleid ontwikkeld moest worden. De juridische kaders waren niet altijd helder. Samen kwamen we tot de conclusie: ‘we kunnen ook anders werken.’ Een extern bedrijf heeft aan de hand van onze wensen beleid ontwikkeld en zelf hebben we de uitvoeringsprocedure op papier gezet. Nu ontdekken we dat we mét duidelijke kaders eigenlijk meer kunnen doen. Bovendien werken afdelingen nu veel meer samen.”

“Ik ben echt blij als we een maatschappelijk probleem samen kunnen oplossen”

Een project waaruit de meerwaarde blijkt van een goede samenwerking tussen afdelingen, was de ontdekking van een woonpand, waarin kamers werden verhuurd aan mensen met een zorguitkering. Die zorguitkering ging naar de verhuurder, maar hij bood geen enkele zorg. De mensen lagen in stapelbedden en er was veel achterstallig onderhoud. We hebben toen meteen de maatschappelijke afdeling erbij gehaald en die heeft hen allemaal overgeplaatst naar goede opvangplekken. Ik ben echt blij als we zoiets samen oplossen.”

Alles is mogelijk

Ook over Flexwise is Sonja nog steeds tevreden. “Als je als adviseur wilt groeien, dan ga je het gesprek aan met je vakgroepmanager. En dan is alles mogelijk. Maar je moet wel zeggen wat je wilt. Het komt je niet aanwaaien. Dat vind ik prettig. Andrew vraagt me ook mee te denken over de vraag of collega’s bij een bepaalde opdracht passen, als ik de omgevingsdienst of gemeente goed ken. Je weet wat je aan elkaar hebt en dat is heerlijk werken.”

Kunnen wij ook iets voor jou betekenen?

We komen graag bij je langs om geheel vrijblijvend kennis te maken. Bel of mail Andrew Thomas, vakgroepmanager Juristen. 

Andrew Thomas

Juristen bestuursrecht